Image Alt

Privacybeleid

Wanneer je een boeking maakt in één van onze accommodaties, hebben wij hiervoor bepaalde gegevens nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Om welke persoonsgegevens gaat het en wat doen wij hiermee?

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor het verhuren van onze accommodaties. Als je je via onze website aanmeldt en een e-mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als dat naar de aard van de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige afhandeling.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

• Naam: nodig om de boeking te kunnen registreren.

• Mobiel telefoonnummer: om contact te kunnen maken indien nodig over de boeking en over de precieze tijd van aankomst. 

• E-mailadres: Voor het versturen van de e-mail over de reservering en de betaling.

• Betaalgegevens: de gegevens van de betaling worden in onze administratie opgeslagen om deze aan de boeking te kunnen koppelen.

Bij aankomst krijg je een formulier dat je vòòr vertrek ingevuld moet achterlaten met de

onderstaande gegevens van alle medereizigers:

  • Paspoortnummer, nationaliteit, plaats en datum van uitgifte paspoort en datum einde geldigheid, voor en achternaam, geslacht, geboortedatum en de verblijfsdata. 

Deze gegevens hebben we nodig om je verblijf verplicht te kunnen registreren bij de Portugese SEF.

Gastenenquête:

We vragen je na een verblijf naar je ervaring bij ons. Wij verwerken de antwoorden in onze administratie en proberen aan de hand hiervan onze dienstverlening verder te verbeteren.

Inzage, correctie en recht van verzet:

Je hebt d.m.v. een schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen voor zover de wettelijke regelgeving dat toestaat. 

Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je naderhand niet door ons wilt worden benaderd door dit te melden bij navolgend adres: Casa Kooka, Praceta António Silva 3 of 3A, Praia das Maçãs, 2705-303 Colares, Portugal

Gebruik van cookies:

Wij maken op de website  gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Aanpassen privacy verklaring:

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.